Математика


Математика

Немістің атақты математигі Карл Гаусс: «Арифметика – матема¬ти-каның, ал математика – ғылымдардың пат¬шасы», – деген. «KazLIDER» оқу орталығының арнайы конкурстық таңдау арқылы қабылданған білікті ұстаздары оқушыларды математика пәнінен жекелей және топ бойынша дайындайды.

Курсқа қабылданған әр оқушыға «жеке кабинет» ашылады, ол жерде оқушы дәріс бойынша тапсырмалар орындайды, тест сұрақтарын шешеді.